You are hereA projektről

A projektről

warning: Illegal string offset 'files' in /home/mecses/public_html/tiop324/modules/upload/upload.module on line 281.

Az Egyesület célja: hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek segítése, köztük kiemelten a fogyatékos, beteg emberek életének segítése, részükre ellátások biztosítása, ellátások nyújtása, érdekképviseletük.
Az egyesület által működtetett intézmények egy irányítási és szervezeti rendszerbe vannak összefogva, melynek neve: Napsugár Gondozási Központja.
Az intézmény célja, hogy minden fogyatékossági terület szakmai tudásának birtokába legyen. Munkatársai számára ezen képzettségek, szakmai tudások megszerzését támogatja. Munkatársak részt vesznek azokban a szakmai munkacsoportokba, ahol mind teljesebb tudást kapnak a minél személyre szabottabb szolgáltatás nyújtásához. A szervezet négy éve vezette be az infókommunikációs eszközök használatát.
Tagja az AOSZ-nak, a Majorhálónak, és a CÉHálózat Egyesületnek, a Munkaesély Szövetségnek.

Az egyesület által nyújtott ellátások

 1. Támogató szolgálat
 2. Fogyatékkal élők nappali otthona
 3. Lakóotthonok: Napsugár Lakóotthon, Harangvirág Lakóotthon
 4. Pszichiátriai betegek nappali otthona
 5. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
 6. Védett foglalkoztatás

Az egyesület 2003 óta védett foglalkoztatást szervez az ellátásában bekerülő emberek részére.
Jelenleg ellátotti köréből 64 fő részére intézményen belüli fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra van engedély, 40 fő részére munka-rehabilitációs foglalkoztatásra és munka-terápiás fejlesztésre maximálisan 70 főre.
2013 január 2-től akkreditált foglalkoztatást végez jelenleg 44 fő részére.

A szociális foglalkoztatás tevékenységei:

 • Kertészeti tangazdaság: 1 hektáros földön gyümölcsös és zöldségtermesztés folyik,
 • Varrodai munka: népi szőttesek, varrodai termékek készítése kékfestőből,
 • Kosárfonás: vesszőből készült népi használati termékek készítése,
 • Szerelő bedolgozó bérmunka.

Az akkreditált foglalkoztatás tevékenységei:

 • Szociális ellátások,
 • Autó alkatrészek gyártása,
 • Kertészet

A jelen pályázat hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez.

A projekt részletes bemutatása

Békés megye gazdaságilag elmaradott térség, az ország vérkeringésétől le van szakadva, mivel nem köti össze autópálya az ország többi megyéivel.
Kevés az üzemek, gyárak száma, többségük a rendszerváltást követő években ment tönkre, zárt be. Új munkahelyek jelentős számban nem jöttek létre az utóbbi két évtizedben.
Az emberek egy főre jutó átlagjövedelme a legkisebb az országban. Igen magas a munkanélküliség, valamint az inaktív, eltartott emberek száma. A megváltozott munkaképességű emberek aránya országosan 5,6%, addig Békés megyében 9,3% a KSH adatai szerint. Ez a gazdasági környezet teljesen meghatározza az itt működő szervezetek életét és gazdasági lehetőségeit.
Jelen projekt keretében 12 hónap alatt egy olyan gyógynövény és természetben található termények feldolgozására irányuló üzem létrehozása a feladat, amely megfelel az alábbi elvárásoknak:

 • Magatartásában a vállalkozó jelleg dominál,
 • Megoldja Mezőberényben és környékén, Békés megye északi részén az autizmussal élők foglalkoztatását és mellette a megváltozott munkaképességű emberek számára bővíti a foglalkoztatási lehetőségeket.
 • Segíti az önfoglalkoztatóvá válást a beszállítói részen,
 • A térségre, a települések szükségleteire fókuszál, helyi közösségekkel való együttműködésben határozza meg a szükségleteket és a megoldásokat.
 • Új szolgáltatásokat és innovatív termékeket, szolgáltatásokat hoz létre,
 • Nem osztja szét profitját, visszaforgatja a szociális gazdaságba,
 • Szociális küldtetést teljesít.

A szervezetnek szükséges van olyan üzemépület megvásárlása. Jelenlegi műhelyei elszórtan a lakóotthonok udvarán és a nappali otthonok intézményeibe vannak és a szervezet nem rendelkezik olyan üzemi épülettel, amelybe a nagyobb létszámú foglalkoztatás feltételei a fogyatékkal élő emberek számára adottak.

A megvásárlásra kerülő üzemben kialakításra kerülő műhelyekben egyszerre fog történni az autizmus spektrumzavarral élők és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása. A közös munkahely és együttműködés során az autizmussal élők kapacitása hatékonyabb és eredményesebb, mintha foglalkoztatásuk elkülönülten történik.

Az üzemben végzendő feladatok négy területe:

 1. gyógynövény átvevő és szárító üzemrész
 2. gyógytea és gyümölcstea és szárított fűszerek készítő üzemrész
 3. gyümölcs és bogyó termékek lekvár és szörp készítő üzeme
 4. főzőkonyha és ebédlő

Termékek és szolgáltatások:
A gyógynövény és termény feldolgozásának - felhasználásától függően - több lehetősége van. Alap-szabály, hogy a frissen begyűjtött anyagot minél előbb fel kell dolgozni.
Mivel élelmiszer előállító üzem és konyha üzemeltetése fog történni, ezért a HCCP-es tanúsítvány és minőségbiztosítás kidolgozása a program részeként vállalt feladat.
Az üzemben mind saját termékek gyártása, mind bérszárítás vagy bérfőzés is történik, vagyis a gyártás mellett szolgáltatást is nyújtunk.
A bérben végzett szolgáltatás esetén a termény a munkát kérő tulajdonába marad, csak technológiai eljárásokon megy át, de a végén a termelő visszakapja a megrendelt formában és a műveletekért szolgáltatási díjat fizet. A fizetés történhet késztermékben vagy készpénzben.
A gyártás a gyűjtőktől átvett és megvásárolt növényekből vagy terményekből készül.

Termékcsoportok:

 • Szárított gyógynövények
 • Aszalt, szárított termények
 • Lekvárok, szörpök
 • Gyógyteák és gyömölcsteák
 • Szociális étkeztetés

Együttműködések:
Az autizmussal élők foglalkoztatásában együttműködő partner a Nyújts segítő kezet alapítvány, amely a településen autista fiatalok részére nyújt nappali ellátást. A foglalkoztatásba az ő ellátottjaik közül kerülnek be.
A foglalkoztatásba bevont egyén képességei is felmérésre kerülnek a Lantegi személyi mérési teszttel és a két teszt eredménye egybevetése határozza meg, hogy ki melyik munkakörben képes dolgozni.
A megfelelő munkakörre az autizmussal élőket és a megváltozott munkaképességűeket a foglalkoztatás megkezdése előtt betanítás és munkahelyi gyakorlat előzi meg. A betanítást az Andilhen Oktatási KFT végzi, amely nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkezik fogyatékkal élők részére készített oktatói anyagokkal. Ennek végzésére megállapodás került megkötésre az oktatási szervezettel.
Az autista emberek személyes rehabilitációjának szükségességét az egyesület szociális munkás szakemberei mérik fel részben a Lantegi teszt alapján, valamint Igényszint tesztet és PAC tesztet készítenek. A rehabilitációs szükségletekre az egyesület Fogyatékkal élők Nappali Otthona szolgáltatásai keretében van lehetőség.
Az egyesület műhelyei közül három műhelyében évek óta integrált formában dolgoznak a munkavállalók, fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek együtt. A három helyszín akkreditált foglalkoztató. A létrehozásra kerülő üzemre az átadást követően megkérik az akkreditációs tanúsítványt és kérik a védett foglalkoztatóvá való nyilvánítást.
A beruházás helyszínének kiválasztásakor figyelembe vételre került, hogy a település központjába legyen, közel a tömegközlekedéshez, mivel több településről érkeznek. Ez mellett a Támogató Szolgálat kisbuszai is le tudjanak a munkahelyre történő szállításnál biztonságosan parkolni és a szolgáltatást igénylőket felvenni és letenni.

Projekt célcsoportja

A projekt célcsoportja:

 • aktív korú autizmus spektrumzavarral élők
 • aktív korú megváltozott munkaképességűek

Kiválasztásánál fontos szempont, hogy olyan megváltozott illetve fogyatékkal élő emberek kerüljenek be, akik szeretnének ebbe a munkakörökbe dolgozni. Előnyt jelent azok felvétele, akik a TÁMOP 1.4.3 pályázat keretében a Gyógynövény gyűjtési ismereteket adó akkreditált képzést elvégezték.
A célcsoportok speciális tárgyi és személyi elvárásai külön-külön kerültek figyelembevételre a program kidolgozásánál.
A beruházás helyszínének kiválasztásakor figyelembe vételre került, hogy az a foglalkoztatottak szempontjából célszerű, önállóságukat és társadalmi befogadásukat támogató legyen.

A megváltozott munkaképességű és autizmussal élő munkavállalóink közül a nappali intézményben járók között a program ismertetve lett és véleményük beépítésre kerültek a projektbe.
A foglalkoztatásba kerülő autizmussal élő emberek többsége családban él, a foglalkoztatásba vonásuk segítség a családnak is.

A célcsoport körülményeinek jellemzői:
A Régiónkban a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási szintje ma nem éri el a 9%-ot. Az autizmussal élők közül a foglalkoztatási arány még ennél is rosszabb, 4% alatti megközelítéssel becsülhető. Az elmúlt évtizedben a hátrányok a munkaerőpiacon végig fennálltak és nem javultak. A megváltozott munkaképességű, fogyatékos, hátrányos helyzetű emberek elszegényedése, leszakadása folyamatossá vált. Egy jelentős réteg kizárólag a szociális ellátásokra alapozza életét és a foglalkoztatásra való igény, képesség és lehetőség teljesen kimarad az életükből.

A formális gazdaság és intézményrendszer képtelen az elmaradást leküzdeni, a munkanélküliség okozta problémák felszámolására munkahelyeket létrehozni. Az alulról jövő kezdeményezések, a civil szektor, az településen lévő vállalkozókkal és önkormányzattal való közös összefogással lehet olyan foglalkoztatást létrehozni, amely hathatós segítséget tud nyújtani részükre.